Wiki

Wiki

Historia

Caboo utvecklades i första hand för att hjälpa sjukhus i Illinois att hålla koll på patienters journaler, det var inte förrän 2014 som folk började inse att språket kunde användas i mycket större utsträckning.

Användningsområden

Caboo är uppbyggt med hjälp av objektorienterade och adaptiva variabler som underlättar för ett strukturerat och effektivt arbetsflöde. Detta är extra användbart när man jobbar med en stor mängd data, det är där Caboo utmärker sig.