Omvandling av hyresrätt till bostadsrätt

Att omvandla sina hyresrätter till bostadsrätter blir allt vanligare bland fastighetsägare i Sverige. Anledningarna till att man vill göra detta är många, den kanske främsta anledningen är att det kan finnas stora pengar att tjäna på detta. Bostadsrättspriserna har stigit det senaste årtiondet vilket har gjort att en ombildning är ännu för fördelaktig nu.

Vad innebär det då att göra en ombildning?

Det kortfattade svaret är att man skapar bostadsrätter utav hyresrätter. Det händer ofta att flera personer som bor i hyreshuset gå samman för att skapa en bostadsrättsförening, där de köper ut lägenheterna av fastighetsägaren. Varför skulle en fastighetsägare vilka göra detta? Det finns olika anledningar, den som äger fastigheten kanske inte har tid att sköta om fastigheten och väljer då att sälja av den för att få in kontanter. Fastighetsägaren kan således göra en god affär. Det kan också bli en fin affär för de som köper hyresrätterna och förvandlar de till bostadsrätter, då priset ofta blir lägre en marknadspriset.

Företag som hjälper dig ombilda hyresrätter

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt är inte så lätt att utföra, om man inte vet hur man gör. För att allt ska gå rätt till kan det kan vara en god idé att vända sig till någon som har lång erfarenhet av just detta. Flera kommersiella mäklare i Sverige kan hjälpa dig, däribland experter. Deras duktiga ekonomer och mäklare kan stötta er i processen av att ombilda era hyresrätter till bostadsrätter. De har rätt kunskap och rätt kontakter som gör processen smidig och korrekt.

Gör som många andra fastighetsägare och ta kontakt.