Ledningssystem för IT-säkerhet – Vad är det?

Certifiering för ISO – En viktig del i It-säkerheten

IT-säkerhet är ett område som blir allt viktigare och spännande ju mer saker och ting digitaliseras. Att ha en god IT-säkerhet krävs av de flesta företag idag. Speciellt de företag som hanterar stora mängder viktiga data eller IT-tjänster. Det sista man vill är att släppa in en oönskad inkräktare i sina it-system.

För att vara förberedd på IT-attacker från hackare och virus så behöver man ha en fungerade system hur man skyddar sig. Ett steg i detta är att ha ett så kallat ledningssystem för informationssäkerhet. Det är ett system av ett stort antal olika standarder som berättar hur man ska arbeta med till exempel säkerhet av sitt nätverk, hur man hanterar ITY-attacker och säkerhet i programvaror. En av dessa standarder är ISO 27001.

För att ditt företag ska ligga i framkant och vara förberedd på det värsta så krävs det att ni har koll på detta. Ni vill skydda era ovärderliga informationstillgångar på bästa möjliga sätt. Genom att certifiera er för ISO 27001 så kan ni känna er säkrare. Processen för att certifiera sig i ISO 27001 består av olika steg där man sätter upp en plan för hur man ska hantera olika delar inom it-säkerhet, för att sedan dokumentera och implementera detta. Det sista steget är att man blir certifierad inom området. Läs hur en fullständig process kan se ut här.

Det viktiga när man ska certifiera sig för ISO är att man väljer ett företag inom IT-säkerhet som verkligen kan och har erfarenhet av ISO och dess implementering.