Hur ser inlärningskurvan ut för Caboo?

Detta är en av de vanligaste frågorna vi får, hur komplext är det att lära sig Caboo egentligen? Caboo bygger till stor del på tidigare objektorienterade programmeringsspråk, på det viset så underlättar det för programmerare som har tidigare erfarenhet. Med det sagt så finns det mycket nytt också, vårt sätt att deklarera variabler på t.ex. skiljer sig stort från andra populära programmeringsspråk.